परिचय

यस संस्थाले विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.१, ३, ४ उत्तरी क्षेत्र र वडा नं. १९ र वुढिगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ (साविक विराटनगरको वडा नं. १, ४, ५, टंकिसिनुवारी १,२,३ र बैजनाथपुर गा.वि.स.) समेतमा उपभोक्ताहरुलाई स्वच्छ सफा र गुणस्तरीय खानेपानीको सुविधा पुर्याउदै आएको छ । यो आयोजनाको निर्माण शुरुको अवस्थामा ग्रामीण खानेपानी आयोजनाको नीति अनुसार उपभोक्ताको २०% र नेपाल सरकारको ८०% लगानीका आधारमा विराटनगर महानगरपालिका समेतको सहयोगमा भएको पनि यहाँहरुमा विदितै छ । वि.सं.२०५६ सालमा स्थानीय उपभोक्ता, वडा समिति विराटनगर –४ (तत्कालिन) र विराटनगर उपमहानगरपालिका ले निर्माण प्रारम्भ गरेका र पछि नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मोरङले थप निर्माण गरि मिति २०६२।०३।२९ मा यस समितिलाई संस्थाको व्यवस्थापन, रेखदेख, मर्मत तथा सञ्चालन गर्न स्वामित्व पत्र साथ हस्तान्तरण गरे देखि उपभोक्ताको प्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले व्यवस्थापन गरीरहेको सबैमा जानकारी रहेकै छ । संस्था सञ्चालनका हकमा उपभोक्ताको आवश्यकता र भावनालाई यथोचित ध्यान पुर्याउने प्रयास गरिएको छ । उपभोक्ताको खानेपानीे समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि नेपाल सरकारको वर्तमान नीति अनुसार उपभोक्ताको ३०% र सरकारको ७०% पूँजीगत निर्माण सहभागिताका आधारमा यस आयोजना क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन प्रथम चरणको सहलगानी आयोजना ९०% निर्माण सम्पन्न भई हस्तानान्तरण हुन बाँकी छ । आगामी २० वर्षका लागी यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई चौविसै घण्टा, कम्तिमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १२० लिटर खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुसार सहलगानीको आगामी चरणका लागि सर्भेक्षण तथा लागत ईष्टिमेट तयार भई ४ वटा सञ्चालन सिष्टममा आधारित करिब रु.१ अर्ब ५ करोड लागत अनुमानको डिजायन–ईष्टिमेट तयार भएकोमा हाललाई दोश्रो चरणमा २ वटा सञ्चालन सिष्टम कार्यान्वायनका लागी करिब ४८ करोड ५० लाखको योजना अगाडी बढाउने नेपाल सरकार संग सम्झौता भई कार्यान्वायनका क्रममा छ ।